Các loại phí, lệ phí trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

14-07-2019

Một số loại phí, lệ phí được bỏ trong sản xuất, kinh doanh hóa chất như: lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;…

 

Thông tư 170/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016.

 

Theo đó, Thông tư số 170/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 85/2015/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực hóa chất như sau:

Mức lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp được Thông tư 170/2016/TT-BTC giữ nguyên:


Lệ phí cấp mới Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp, Giấy phép xuất khẩu tiền chất công nghiệp là 200.000 đồng/giấy phép. Trường hợp gia hạn là 100.000 đồng/giấy phép;

 

Bên cạnh đó, Thông tư 170/2016/TT-BTC cũng giữ nguyên các mức phí sau:

 • Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 36.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ;
 • Phí thẩm định phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: 8.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp: 1.200.000 đồng/giấy phép;
 • Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp: 1.200.000 đồng/giấy chứng nhận;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1, 2, 3; Giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC-PSF: 1.200.000 đồng/giấy phép.

Thông tư 170/2016/TT-BTC đã bỏ một số loại phí, lệ phí sau:

 • Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp;
 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;
 • Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, sản xuất;
 • Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất hóa chất;
 • Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác;
 • Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;
 • Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ ; Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác;
 • Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Ngoài ra, Thông tư 170 năm 2016 quy định chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 170/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017.

 

Nguồn tham khảo:

 1. https://vww.ts24.com.vn/index.php/ts24corp/bản-tin-định-kỳ/912
 2. https://vbpl.freshdesk.com/helpdesk/attachments/16004165232

Bài viết liên quan

Thương mại điện tử cung cấp lợi thế cho người mua hóa chất như thế nào?
May 06, 2019

Thương mại điện tử cung cấp lợi thế cho người mua hóa chất như thế nào?

Một thị trường trực tuyến có thể giảm đáng kể thời gian cần thiết để hoàn thành một...
Hóa chất có hại trong sản phẩm bạn mua
May 09, 2019

Hóa chất có hại trong sản phẩm bạn mua

Hóa chất công nghiệp có hại có mặt trong nhiều mặt hàng sử dụng hàng ngày chúng ta mua như...
Không ăn thua nếu chỉ TP.HCM siết chặt mua bán hóa chất
Jul 12, 2019

Không ăn thua nếu chỉ TP.HCM siết chặt mua bán hóa chất

Không chỉ TP.HCM, việc mua bán hóa chất phải được quản lý đồng bộ trên toàn quốc, tránh...
Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi kinh doanh, buôn bán hóa chất
Jul 14, 2019

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi kinh doanh, buôn bán hóa chất

Mặc dù là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên hiện nay, việc buôn bán...