• Xuất xứ: Trung Quốc
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Calcium Nitrate + Boron

  • Ngoại quan: dạng hạt màu vàng, 2 – 4mm.
  • Qui cách chất lượng:
    • N: 15%
    • CaO: 26%
    • B: 0.1%

Sản Phẩm Đã Xem