• Xuất xứ: Bỉ 
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

 Calcium Nitrate – Calanit

 • Ngoại quan: Dạng hạt màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • N: 15.5%
  • CaO: 26.5%
  • Ca: 19%
  • Độ tan: 100%

Sản Phẩm Đã Xem