• Xuất xứ: Trung Quốc
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Calcium Nitrate – Calnit

  • Ngoại quan: Dạng hạt tròn, màu trắng, 2 – 4mm
  • Qui cách chất lượng:
    • Hàm lượng chính: 99% min
    • N: 15.5%
    • CaO: 26%

 

Sản Phẩm Đã Xem