• Xuất xứ: Slovakia (Châu Âu)
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

 Calcium Nitrate – Ducanit

 • Ngoại quan: Dạng hạt tròn, màu trắng tinh, tan hoàn toàn trong nước
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 99% min
  • N: 15.5%
  • CaO: 26.5%
  • Độ tan: 100%

Sản Phẩm Đã Xem