• Xuất xứ: Thái Lan
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Copper Sulphate Pentahydrate (CuSO4.5H2O)

 • Ngoại quan: Tinh thể màu xanh dương
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 99% min
  • Copper (Cu) : 25%min
  • Lead (Pb) : 20mg/kg max
  • Arsenic(As) : 10mg/kg max
  • Iron(Fe) : 0,25% max
  • Cadmium (Cd) : 20mg/kg max
  • Mercury (Hg) : 0,1mg/kg max