• Xuất xứ: Bỉ
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Magnesium Nitrate Flake – Mg(NO3)2

  • Ngoại quan: Dạng vảy, màu trắng
  • Qui cách chất lượng:
    • N: 11%
    • MgO: 16%