• Xuất xứ: Ấn độ
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Magnesium Sulphate Heptahydrate (MgSO4.7H2O)

 • Ngoại quan: Tinh thể hạt đường màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 99% min
  • MgO: 16% min
  • Mg: 9%
  • S: 13%