• Xuất xứ: Trung Quốc Kirns
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Mangan Sulphate Monohydrate (MnSO4.H2O)

 • Ngoại quan: bột màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 98% min
  • Manganee (Mn) : 31.8%min
  • Lead (Pb) : 20mg/kg max
  • Arsenic(As) : 5mg/kg max
  • Cadmium (Cd) : 10mg/kg max
  • Mercury (Hg) : 0,1mg/kg max