-     Xuất xứ: Trung Quốc

-     Qui cách: 25 kg/bao

MUA HÀNG

Mono Ammonium Phosphate 98%

 • Ngoại quan: Tinh thể trắng dạng bột ngọt
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 98.5% min
  • P2O5: 61% min
  • N: 12% min
  • pH: 4.2 – 4.8
  • Độ không tan: 0.1% max
  • Ẩm độ: 0.2% max

Sản Phẩm Đã Xem