• Xuất xứ: Israel
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

 Mono Potassium Phosphate 99%

 • Ngoại quan: Dạng tinh thể, màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 99% min
  • P2O5: 52% min
  • K2O: 34% min
  • pH: 4.3 – 4.7
  • Độ không tan: 0.1% max
  • Ẩm độ: 0.3% max

Sản Phẩm Đã Xem