Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

09-07-2019

Vấn đề Kiểm soát mua bán hóa chất độc hại được quy định tại Luật hóa chất 2007 06/2007/QH12 và được hướng dẫn bởi Điều 39 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành như sau:

 

Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

 

 

Luật hóa chất 2007

Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.

2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng.

3. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bộ Công thương quy định mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

 

Thông tư 28/2010/TT-BCT (CHƯƠNG 6: PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC; XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT; HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI; BẢO MẬT THÔNG TIN)

Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

  1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Luật Hóa chất việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát và phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua, phải xuất trình khi được yêu cầu.
  2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.

Trên đây là phần tư vấn về Kiểm soát mua bán hóa chất độc để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Hóa chất 2007

 

Nguồn tham khảo:

  1. https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-28-2010-tt-bct-huong-dan-luat-hoa-chat-va-nghi-dinh-108-2008-nd-cp-1a6d3.html#dieu_39
  2. https://thukyluat.vn/vb/luat-hoa-chat-2007-e905.html#Dieu_23
  3. https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/nha-nuoc-kiem-soat-mua-ban-hoa-chat-doc-hai-nhu-the-nao-182149

Xem thêm:

Không ăn thua nếu chỉ TP.HCM siết chặt mua bán hóa chất

Mua, bán hóa chất độc nhưng không có phiếu kiểm soát xử phạt như thế nào?

Top 3 website mua bán hóa chất trực tuyến hàng đầu thế giới

Bài viết liên quan

Kinh nghiệm mua hóa chất từ nhà cung cấp quốc tế
May 03, 2019

Kinh nghiệm mua hóa chất từ nhà cung cấp quốc tế

Mua hoá chất từ các nhà cung cấp ở nước ngoài mang nhiều hấp dẫn cho người tiêu dùng...
Người mua hóa chất trực tuyến có thể gặp nhiều rắc rối
May 04, 2019

Người mua hóa chất trực tuyến có thể gặp nhiều rắc rối

Có rất nhiều lợi ích để tìm nhà cung cấp hóa chất mới. Bạn có thể nhận được giá tốt...
Mua hóa chất công nghiệp giá rẻ, uy tín tại TPHCM
Jul 12, 2019

Mua hóa chất công nghiệp giá rẻ, uy tín tại TPHCM

Trên thị trường hiện nay, các nhà cung cấp, đại lý hóa chất đang mọc lên như nấm. Thật quá...
Các loại phí, lệ phí trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
Jul 14, 2019

Các loại phí, lệ phí trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Một số loại phí, lệ phí được bỏ trong sản xuất, kinh doanh hóa chất như: lệ phí cấp Giấy...