• Xuất xứ: Trung Quốc
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Phosphorous Acid 98.5% - H3PO3

  • Ngoại quan: tinh thể màu trắng
  • Quy cách chất lượng:
    • Hàm lượng chính: 85%

Sản Phẩm Đã Xem