• Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Potassium Sulphate (K2SO4) Solu-K

 • Ngoại quan: Bột mịn, màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • K2O: 51%
  • K: 42%
  • S: 18%
  • SO3: 46%

Sản Phẩm Đã Xem