• Xuất xứ: Bỉ
 • Qui cách: 20 kg/bao
MUA HÀNG

Potassium Sulphate (K2SO4) – Solupotasse

 • Ngoại quan: Bột mịn, màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • K2O: 52%
  • K: 42%
  • S: 18%
  • SO3: 46%