• Xuất xứ: Trung Quốc 
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Sodium Bicarbonate (NaHCO3)

 • Ngoại quan: Dạng bột màu trắng
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính NaHCO3: 99% min
  • NaCl : 0,02% max
  • Na2SO4 : 0,04% max
  • Na2SO3 :1,05%max
  • Lead (Pb) : 20mg/kg max

 

Sản Phẩm Đã Xem