Tin tức hóa chất nông nghiệp

Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần cuối): GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
22-05 2019

Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần cuối): GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Người sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có thẩm quyền cho tất cả các nhiệm vụ có thể được thực hiện. Năng lực như vậy sẽ chỉ đạt được bởi một trình độ giáo dục và đào tạo thích hợp. Nỗ lực nhất quán cũng là cần thiết để xác định và thực hiện các chương trình giáo dục và đào tạo. Chúng nên được tổ chức với sự hợp tác của tất cả các bên liên quan và nên được điều chỉnh theo nhu cầu của từng nhóm mục tiêu.
Xem Thêm >>
Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 3): VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM
22-05 2019

Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 3): VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Các nhà sản xuất có vai trò chính liên quan đến an toàn và sức khỏe trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp. Xu hướng phát triển các sản phẩm ít độc hại hơn nhưng hiệu quả hơn và các kỹ thuật cải tiến trong bao bì, và các bước đang được thực hiện để đảm bảo rằng hóa chất nông nghiệp được quảng cáo và đưa ra thị trường chứa thông tin cần thiết về biện pháp phòng ngừa an toàn.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp: Tác động tiêu cực và biện pháp giải quyết
22-05 2019

Hóa chất nông nghiệp: Tác động tiêu cực và biện pháp giải quyết

Một loạt các hóa chất đang được sử dụng trong ngành nông nghiệp toàn cầu, theo nhận thức rằng Hóa chất nông nghiệp là cơ sở để đạt được năng suất cây trồng tối đa. Ngày càng có nhiều yêu cầu đối với các quy trình quản lý và kiểm soát hóa chất nông nghiệp theo quy định do những thách thức cụ thể đang được công nhận.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp: Ứng dụng trong cuộc sống
22-05 2019

Hóa chất nông nghiệp: Ứng dụng trong cuộc sống

Có nhiều loại hóa chất nông nghiệp khác nhau có hiệu quả cao trong việc giúp nông dân và người chăn nuôi có một công việc tốt hơn. Chúng thường được sử dụng trong quản lý trực tiếp động vật hoặc thực vật. Ngoài ra, hóa chất nông nghiệp có thể được áp dụng cho đất hoặc nhà ở nơi thực vật và động vật được nuôi.
Xem Thêm >>
Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 2): AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
14-05 2019

Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 2): AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

An toàn và sức khỏe trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức quốc tế và của nhiều chính phủ, chủ nhân và công nhân và các tổ chức của họ trong hơn hai thập kỷ. Một số hóa chất nông nghiệp như thuốc trừ sâu cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của người lao động, công chúng nói chung, và cả môi trường.
Xem Thêm >>
Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 1): GIỚI THIỆU
14-05 2019

Hướng dẫn An toàn và sức khỏe trong sử dụng hóa chất nông nghiệp (Phần 1): GIỚI THIỆU

Mối quan tâm về an toàn và sức khỏe đáng được quan tâm hơn bởi vì sản xuất nông nghiệp đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới. Việc sử dụng hóa chất nông nghiệp cũng sẽ nhất thiết phải tăng lên. Hóa chất nông nghiệp được sử dụng trên toàn thế giới để cải thiện hoặc bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp: Những điều bạn cần biết
14-05 2019

Hóa chất nông nghiệp: Những điều bạn cần biết

Hóa chất nông nghiệp là bất kỳ chất nào được sử dụng để giúp quản lý một hệ sinh thái nông nghiệp hoặc cộng đồng các sinh vật trong khu vực canh tác. Việc sử dụng hóa chất nông nghiệp là rất quan trọng đối với việc trồng trọt làm thực phẩm. Tuy nhiên, một số hóa chất này gây ra thiệt hại đáng kể về môi trường và sinh thái, làm giảm đáng kể lợi ích của chúng.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp: Phân loại và ảnh hưởng
12-05 2019

Hóa chất nông nghiệp: Phân loại và ảnh hưởng

Hóa chất nông nghiệp (Tên tiếng Anh là Agrochemicals hoặc agrichemicals), là tên gọi chung cho các hóa chất được sử dụng trong nông nghiệp, để hỗ trợ cho sự phát triển và an toàn của cây trồng và cây trồng. Hóa chất nông nghiệp được sản xuất để bảo vệ cây trồng nông nghiệp khỏi sâu bệnh và làm tăng năng suất cây trồng.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp có an toàn không?
01-05 2019

Hóa chất nông nghiệp có an toàn không?

Hóa chất vốn không xấu. Hóa chất có thể được sử dụng để làm rất nhiều việc tốt ở nhiều nơi khác nhau. Trong nông nghiệp, hoá chất đã được sử dụng để giúp sản xuất thực phẩm hiệu quả hơn. Nhưng làm thế nào để chúng ta biết liệu một hóa chất là tốt hay xấu cho bạn? Câu trả lời là độc tính của nó.
Xem Thêm >>
Hóa chất nông nghiệp là gì?
28-04 2019

Hóa chất nông nghiệp là gì?

Hóa chất nông nghiệp là các hóa chất được sử dụng để kiểm soát sâu bệnh và thúc đẩy tăng trưởng trong nông nghiệp như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và phân bón.
Xem Thêm >>