• Xuất xứ: Việt Nam
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Kẽm Sunphate 7 nước

  • Ngoại quan: Tinh thể màu trắng
  • Qui cách chất lượng:
    • Hàm lượng chính: 98% min
    • Zn: 21.% min