Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

09-07-2019

Vấn đề Kiểm soát mua bán hóa chất độc hại được quy định tại Luật hóa chất 2007 06/2007/QH12 và được hướng dẫn bởi Điều 39 Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành như sau:

 

Nhà nước kiểm soát mua bán hóa chất độc hại như thế nào?

 

 

Luật hóa chất 2007

Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.

2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng.

3. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bộ Công thương quy định mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

 

Thông tư 28/2010/TT-BCT (CHƯƠNG 6: PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC; XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT; HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI; BẢO MẬT THÔNG TIN)

Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

  1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Luật Hóa chất việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát và phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua, phải xuất trình khi được yêu cầu.
  2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.

Trên đây là phần tư vấn về Kiểm soát mua bán hóa chất độc để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Hóa chất 2007

 

Nguồn tham khảo:

  1. https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-28-2010-tt-bct-huong-dan-luat-hoa-chat-va-nghi-dinh-108-2008-nd-cp-1a6d3.html#dieu_39
  2. https://thukyluat.vn/vb/luat-hoa-chat-2007-e905.html#Dieu_23
  3. https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/tai-nguyen--moi-truong/nha-nuoc-kiem-soat-mua-ban-hoa-chat-doc-hai-nhu-the-nao-182149

Xem thêm:

Không ăn thua nếu chỉ TP.HCM siết chặt mua bán hóa chất

Mua, bán hóa chất độc nhưng không có phiếu kiểm soát xử phạt như thế nào?

Top 3 website mua bán hóa chất trực tuyến hàng đầu thế giới

Bài viết liên quan

Cách mua, sử dụng, lưu trữ và xử lý hóa chất
Apr 30, 2019

Cách mua, sử dụng, lưu trữ và xử lý hóa chất

Trước khi mua hóa chất, điều quan trọng là tìm hiểu thêm về sản phẩm thông...
Chọn đúng nhà cung cấp là ưu tiên hàng đầu của người mua hóa chất
May 04, 2019

Chọn đúng nhà cung cấp là ưu tiên hàng đầu của người mua hóa chất

Xác định các nhà cung cấp hóa chất để mang lại giá trị lớn nhất cho tổ chức của bạn...
Người Việt chi hơn 400 triệu USD mỗi tháng để mua hóa chất
Jul 12, 2019

Người Việt chi hơn 400 triệu USD mỗi tháng để mua hóa chất

Tính bình quân mỗi tháng người Việt chi hơn 400 triệu USD để mua hóa chất từ nước ngoài. Theo số...
Mua hóa chất công nghiệp giá rẻ, uy tín tại TPHCM
Jul 12, 2019

Mua hóa chất công nghiệp giá rẻ, uy tín tại TPHCM

Trên thị trường hiện nay, các nhà cung cấp, đại lý hóa chất đang mọc lên như nấm. Thật quá...