Phân bón là gì?
17-08 2018

Phân bón là gì?

Để thực vật phát triển tự nhiên, chúng cần một số nguyên tố hóa học, nhưng quan trọng nhất là nitơ, phốt pho và kali. Đa số các loại phân bón đóng gói có chứa 3 chất dinh dưỡng trên.
Xem Thêm >>
Phân bón hóa học và Phân bón hữu cơ
17-08 2018

Phân bón hóa học và Phân bón hữu cơ

Phân bón hóa học được định nghĩa là bất kỳ hóa chất vô cơ nào có nguồn gốc tổng hợp hoàn toàn hoặc một phần được thêm vào đất để duy trì sự phát triển của cây. Phân bón hữu cơ là những chất có nguồn gốc từ phần còn lại hoặc sản phẩm phụ của các sinh vật tự nhiên có chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của thực vật.
Xem Thêm >>
Phân bón NPK
17-08 2018

Phân bón NPK

Phân NPK là một loại phân bón phức tạp bao gồm chủ yếu ba chất dinh dưỡng chính cần thiết cho sự phát triển của cây khỏe mạnh.
Xem Thêm >>