• Xuất xứ: Đài Loan
  • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Copper Sulphate Pentahydrate (CuSO4.5H2O)

  • Ngoại quan: Tinh thể màu xanh dương
  • Qui cách chất lượng:
    • Hàm lượng chính: 99% min
    • Cu: 24.5% min