• Xuất xứ: Trung Quốc
 • Qui cách: 25 kg/bao
MUA HÀNG

Di-Amonium Phosphate

 • Ngoại quan: Tinh thể trắng, dạng hạt đường
 • Qui cách chất lượng:
  • Hàm lượng chính: 98% min
  • P2O5: 53% min
  • N: 20.9% min
  • pH: 7.7 – 8.1
  • Độ không tan: 0.1% max

Sản Phẩm Đã Xem