• Xuất xứ: Trung Quốc
  • Qui cách: 35 kg/can
MUA HÀNG

Phosphoric Acid 85% – H3PO4 85% (Food grade)

  • Ngoại quan: Dung dịch trong suốt
  • Quy cách chất lượng:
    • Hàm lượng chính: 85% tech